FÖRDELAR & FALLSTUDIER

FÖRDELAR
EKONOMI

KOSTNADSEFFEKTIV GOLVRENOVERING

UVElite RES-systemet är ett kostnadseffektivt alternativ till att byta golv. Flertalet av de plast- och linoleumgolv som idag byts ut, kan istället renoveras till en kostnadsbesparing på upp till ca 70% jämfört med att byta golv, inklusive omkringkostnader.

 

MINIMERAD UNDERHÅLLSKOSTNAD

UVElite RES-systemet minimerar din totala underhållskostnad eftersom en golvrenovering också minskar kemikalie- och materialförbrukningen som tidigare behövts för att underhålla- och vårda golven. Med UVElite RES behövs inte längre någon konventionell golvvård med polish.

ÖKAT VÄRDE

Genom en golvrenovering ökar du värdet på din ursprungliga golvinvestering i fastigheten.

piggy-banks

MILJÖ

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

UVElite RES gör skillnad när vi jämför en golvrenovering med ett traditionellt golvbyte, vilket innefattar utrivning,deponering och nedbrytning av golvet. Undergolvet kan behöva flytspacklas, det nya golvet ska producerasoch limmas på plats. Det tillkommer energikostnader vid nedbrytning, nyproduktion och transport. Vid enutrivning kan oönskade partiklar frigöras som annars skulle ha bevarats i golvmaterialet.

FÖRBÄTTRAD INOMHUSMILJÖ

Systemet ger en lättstädad yta som genererar en minskad kemikalieanvändning, en god inomhusmiljö och bidrar till bättre hygien. Smutsmätningar har påvisat att UVElite RES-renoverade golv blir betydligt renare än golv som är behandlade med konventionella golvvårdsmetoder.

MILJÖANPASSAT SYSTEM

UVElite RES innehåller inga lösningsmedel, är accepterat i Byggvarubedömningen, har Svanen-märkning, ecolabel och DIBt. Systemet har mycket låga emissionsvärden vilket gör det till ett av de mest miljöanpassade golvrenoveringssystemen på marknaden.

covered-earth

TID

SPARA TID

Ett golvbyte är oftast en kostsam investering som kan ta flera dagar att färdigställa. Lika så med andra konventionella renoveringsmetoder. Med UVElite RES-systemet är golvrenoveringen klar inom loppet av 1-2 dagar, då inklusive en fullständig nollställning av golvet. Om golvytan redan är fullständigt strippad från kontaminering kan renoveringen vara klar inom 8 timmar.

TRAFIKERAS DIREKT

De UVElite RES-renoverade golven är klara för användning direkt efter UV-behandling, vilket gör att golvytan kan trafikeras och möblemang kan flyttas in omgående. Den omedelbara slitstyrkan minimerar risken för direkta skador på golven. En kort renoveringstid ger golvägaren flexibilitet att bestämma när de vill ha sina golv klara.

EFFEKTIV LOKALVÅRD

UVElite RES-systemet ger tidsbesparingar till lokalvården eftersom golven får ergonomiskt lättstädade ytor, vilket ger lokalvårdarna mer tid till annat.

hourglass

SLITSTYRKA

DoubleB

SOM NYTT

Golv renoverade med UVElite RES-systemet ger en beständighet och ett utseende som närmast kan jämföras med nytt golv från fabrik.

GOLV EFTER DINA ÖNSKEMÅL

Anpassa golven efter dina behov. Ytan kan erhållas i flera olika glansgrader.

TA STEGET

UVElite RES-renoverade golv har maximal hårdhet, slitstyrka och kemisk beständighet direkt efter behandling, vilket minimerar risken för tidiga skador på golven. Golven kan därmed användas omedelbart.

LIVSLÄNGD

HÅLL DINA GOLV FRÄSCHA

Att underhålla UVElite RES-renoverade golv skiljer sig inte från andra PUR-behandlade golv. För daglig städning rekommenderas milda, pH-neutrala rengöringsmedel som Cleaner RES och för att behålla golven i god kondition rekommenderas Refresher RES som förlänger ytans livslängd genom att reducera slitage och uppkomst av mikrorepor.

 

 

LÄNGE LEVE DINA GOLV

Renoverade golvytor kan med tiden återställas med en ny UVElite RES-yta tillsammans med vidhäftningssystemet Clean ‘n Coat RES.

iStock_000000815639_small

FALLSTUDIER
STRÖMKARLENS SENIORBOENDE TROLLHÄTTAN

“När vi först besökte det UVElite RES-renoverade linoleumgolven trodde vi att vi tagit hissen till fel våning! Vi hade precis lagt ett nytt golv på en annan våning och det var där vi trodde att vi hade hamnat. Det renoverade golven är lika snygga och av samma kvalité som det nya golven vi lagt i en annan del av fastigheten. Hela renoveringskostnaden motsvarade endast ca 30% av kostnaden relativt sett, jämfört med de golv vi redan bytt ut. Det renoverade golven är lättstädade och bidrar till renare ytor samt sparar tid till övrig lokalvård.”

– Eva Torell

Ansvarig för inre skötsel på AB Eidar. Strömkarlens Seniorboende i Trollhättan

stromkarlens

ÖNNEREDSSKOLAN GÖTEBORG

“Skolans plastgolv i entrén renoverades med UVElite RES för 3,5 år sedan. Även om golven har mycket hög belastning med 700 elever och minst 3000 passager om dagen har ingen golvvård behövts på ytan sedan golven renoverades. Det går åt mindre städkemikalier och material för att underhålla de golven. Även det vardagliga städet har blivit enklare. På de andra golven behöver man trycka ner moppen mot golvytan för att golven ska bli rena. Det behövs inte på de renoverade golven som är både lättstädade och ger mindre belastning på kroppen. Det blir också mer tid över som kan läggas på annat städ. Smutsmätning med ATP visade på att de renoverade golven blev mycket renare än de andra golven efter dagligt städ.”

– Lema Demir

Lokalvård på Önneredskolan. Göteborg Stad

skolan

 

 

 

 

 

NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTSFÖRBUND

“Räddningstjänsten kunde hålla igång verksamheten under hela renoveringsarbetet, utan inverkan på övrigt arbete. Trots att golvytorna är hårt belastade och trafikeras 24 timmar om dygnet, gick arbetet snabbt och utan fördröjning. Mer än ett år efter renoveringen kan man knappt urskilja något slitage på golvytorna. Lokalerna och linoleumgolven var original från 1986 så kändes det bra att kunna behålla det ursprungliga utseendet med bra funktion.”

– Tomas Sunnerdahl

Teknik- och fastighetsdrift. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

raddningstjansten

O'LEARYS KISTA

“I samband med renovering av restaurangen valde vi att renovera delar av golvet med UVElite RES-tekniken. En av de stora fördelarna med denna lösning är att golvet har full hållbarhet direkt efter behandling, samt att lystern i golvet blev som om det var nytt.”

– Charlie Rhawi

Ägare av O´Learys i Kista

0007b