SLITSTARKA GOLV

UVElite Wood

Vi utvecklar hållbara renovations- och underhållssystem för trägolv.

Omedelbar använding av golv

 

UVElite golv härdas direkt med UV-ljus. Golven blir omedelbar klar för användning, vilket minimerar skador som annars kan förekomma under en lång härdningsprocess.

 

Hög slitstyrka

 

Över 40% högre slitstyrka än de flesta marknadsledande 2-komponents lacker. UVElite sätter ny standard.

 

Miljövänligt

 

UVElite innehåller mindre än 2% av de tillåtna VOC-halterna som fastställs av några av de strängaste organisationerna för luftkvalitetsstandard världen över.